Adaptacja dziecka trzyletniego do przdszkola.


Wstęp

Rozdzial I
Edukacja przedszkolna w ujęciu teoretycznym

1. Pojecie edukacji przedszkolnej
2. Podstawy prawne funkcjonowania przedszkoli
3. Cele i zadania przedszkola
4. Podsumowanie

Rozdzial II
Adaptacja w literaturze pedagogicznej i psychologicznej

1. Analiza pojecia adaptacja
2. Rodzina, jako pierwsze środowisko wychowawcze i jej rola w przystosowaniu dziecka do przedszkola
3. Warunki rozwojowe dziecka trzyletniego jako podstawa mechanizmów adaptacyjnych
4. Działania podejmowane przez wychowawców sprzyjajace adaptacji dziecka trzyletniego do srodowiska przedszkolnego

5. Podsumowanie

Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1. Przedmiot i cele badan
2. Problemy badawcze i hipotezy
3. Zmienne i wskazniki
4. Metody, techniki i narzedzia badan
5. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy
6. Organizacja i przebieg badan

Rozdzial IV
Adaptacja dziecka trzyletniego w przedszkolu – prezentacja wyników badan wlasnych

1. Charakterystyka srodowiska rodzinnego badanych dzieci
2. Najczestsze przejawy nieprzystosowania malego dziecka do przedszkola
3. Najczestsze przejawy przystosowania malego dziecka do przedszkola
4. Wykształcenie matki a zachowania emocjonalne,wegetatywne i ruchowe oraz zachowania dzieci w zabawie
5. Liczba dzieci w rodzinie a zachowania emocjonalne,wegetatywne i ruchowe oraz zachowania dzieci w zabawie

Podsumowanie badan i wnioski koncowe
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Spis tabel
Spis wykresów

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>