Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Teologiczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Istota analizy i jej rola w procesię podejmowania decyzji ………. 5
1.2. Rodzaje analiz stosowanych w ocenie jednostki ………. 8
1.3. Metody analizy finansowej………. 11
1.3.1. Kryteria podzialu metod analizy………. 12
1.3.2. Analiza porównawcza………. 14
1.3.3. Analiza przyczynowa………. 17


Rozdzial 2.
Sprawozdania finansowe a zarzadzanie przedsiebiorstwem

2.1. Istota sprawozdan finansowych ………. 21
2.2. Bilans ………. 23
2.3. Rachunek zysków i strat ………. 27
2.4. Rachunek przeplywów pienieznych ……….31
2.5. Informacja dodatkowa ………. 37
2.6. Rola sprawozdan finansowych w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……….41


Rozdzial 3.
Badanie koordynacji finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Analiza struktury majatkowej……….43
3.2. Struktura kapitalowa………. 44
3.3. Struktura majatkowo-kapitalowa………. 48
3.4. Analiza wskaznikowa………. 50
3.4.1. Wskaznik rentownosci………. 51
3.4.2. Wskaznik zadluzenia………. 55
3.4.3. Wskaznik sprawnosci działania ………. 57
3.5. Analiza Du Ponta………. ………. 60
3.6. Wpływ analizy finansowej w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……….62


Zakończenie ……….64
Bibliografia ……….66
Spis rysunków……….69
Spis tabel ……….70


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>