Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6
1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14
1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20


Rozdzial 2.
Metody i techniki analizy w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

2.1. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 32
2.2. Istota analizy wskaznikowej i jej struktura………. 41
2.3. Wskazniki rentownosci………. 45
2.4. Model Du Ponta………. 52
2.5. Dzwignia finansowa………. 55
2.6. Progi rentownosci………. 62


Rozdzial 3.
Analiza i ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

3.1. Charakterystyka spółki XYZ S.A………. 65
3.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat………. 66
3.3. Analiza wskaznikowa rentownosci 75
3.4. Model Du Ponta………. 88
3.5. Dzwignia finansowa………. 92


Podsumowanie………. 95
Bibliografia………. 97
Spis Tabel………. 101
Spis Rysunków………. 102
Zalaczniki………. 103