Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6
1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14
1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20


Rozdzial 2.
Metody i techniki analizy w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

2.1. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 32
2.2. Istota analizy wskaznikowej i jej struktura………. 41
2.3. Wskazniki rentownosci………. 45
2.4. Model Du Ponta………. 52
2.5. Dzwignia finansowa………. 55
2.6. Progi rentownosci………. 62


Rozdzial 3.
Analiza i ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

3.1. Charakterystyka spółki XYZ S.A………. 65
3.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat………. 66
3.3. Analiza wskaznikowa rentownosci 75
3.4. Model Du Ponta………. 88
3.5. Dzwignia finansowa………. 92


Podsumowanie………. 95
Bibliografia………. 97
Spis Tabel………. 101
Spis Rysunków………. 102
Zalaczniki………. 103


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>