Wycena wartosci przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy fundamentalnej, na przykładzie spółki XYZ S.A


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Pojecie wyceny wartosci przedsiębiorstwa

1.1. Metody majatkowe………. 5
1.2. Metody dochodowe………. 6
1.3. Metody mieszane………. 7
1.4. Metody porównawcze………. 8


Rozdzial 2.
Analiza fundamentalna oraz jej skladniki

2.1. Analiza makrootoczenia………. 11
2.2. Analiza sektorowa………. 14
2.3. Analiza sytuacyjna spólki ……….16
2.4. Analiza finansowa………. 17
2.4.1. Analiza wstepna ……….18
2.4.2. Analiza wskaznikowa ……….21
2.5. Wycena wartosci akcji spólki ……….25


Rozdzial 3.
Analiza fundamentalna XYZ S.A.

3.1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ……….27
3.2. Sektor farmaceutyczny w Polsce oraz pozycja firmy XYZ ……….32
3.3. Analiza finansowa spółki XYZ S.A ……….36
3.3.1. Analiza wstepna………. 38
3.3.2. Analiza wskaznikowa………. 44
3.4. Wycena wewnetrznej wartosci spólki ……….51


Zakończenie………. 53
Bibliografia………. 57
Spis tabel ……….58
Spis rysunków ……….60

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>