Kategoria Faktoring Outsourcing

Miejsce i rola faktoringu w działalności kredytowej banku.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Faktoring jako usluga finansowa

1. Geneza faktoringu na swiecie i w Polsce………5
1.1. USA i Europa Zachodnia ………5
1.2. Polska ………7
1.3. Polskie banki ………7
2. Pojecie faktoringu a cesja wierzytelnosci ……… 8
3. Podstawowe rodzaje faktoringu i rodzaje faktoringu wykorzystywane przez polskie banki ………10
4. Podmioty umowy faktoringu ………16
5. Faktoring jako finansowa usluga bank………17
6. Faktoring i jego opodatkowanie ……… 20
7. Wady i zalety faktoringu dla faktora, faktoranta i dluznika faktoringowego……… 20
8. Ubezpieczenie naleznosci faktoringowych………22
9...

Czytaj więcej

Korzysci i zagrozenia zwiazane z wprowadzeniem outsourcingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Outsourcing – metoda zarządzania przedsiebiorstwem

1.1 Definicja i historia powstania outsourcingu………6
1.2 Rodzaje outsourcingu………8
1.3 Przeslanki zastosowania i warunki racjonalnosci outsourcingu………14

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego stojacego przed obliczem restrukturyzacji

2.1 Opis działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego………18
2.2 Dotychczasowe wyniki finansowe przedsiębiorstwa………30
2.3 Powody restrukturyzacji………34
2.4 Cele restrukturyzacji………35

Rozdzial III.
Wybór metody restrukturyzacji

3.1 Przedstawienie sposobów restrukturyzacji………37
3...

Czytaj więcej

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Istota leasingu oraz prawne uwarunkowania leasingu w Polsce

1.1. Pojecie leasingu i jego klasyfikacja ………. 6
1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce ………. 12
1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………. 14
1.4. Zalety i wady leasingu………. 17

Rozdzial II.
Leasing w prawie cywilnym

2.1. Definicja kodeksowa umowy leasingu oraz jej cechy ………. 21
2.2. Przedmiot leasingu i opcje wlasnosci ………. 23
2.3. Prawa, obowiazki i odpowiedzialnosc finansujacego ………. 26
2.4. Prawa, obowiazki i odpowiedzialnosc korzystajacego ………. 32
2.5. Podstawowe elementy umowy leasingu ………. 35
2.6...

Czytaj więcej

Zastosowanie outsourcingu w eksporcie.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka outsourcingu

1.1. Istota i cele outsourcingu
1.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu
1.3. Outsourcing w Polsce


Rozdzial II.
Outsourcing jako koncepcja zadzadzania

2.1. Powody dla których warto przyjac outsourcing
2.2. Rodzaje outsourcingu
2.3. Zastosowanie w praktyce


Rozdzial III.
Tendencje outsourcingu w branzy eksportowej

3.1. Charakterystyka zagadnienia
3.2. Analiza usług outsourcingowych w działalności eksportowej
3.3. Outsourcing eksportu jako narzedzie konkurencyjnosci


Zakończenie

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X.


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i historia faktoringu………… 6
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje …………10
1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13
1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu…………17
1.3 Funkcje i rodzaje faktoringu………… 21
1.3.1 Funkcje faktoringu …………21
1.3.2 Rodzaje faktoringu …………24

Rozdzial II
Faktoring w świetle przepisów prawa cywilnego

2.1 Miejsce faktoringu w systemie prawa …………32
2.1.1 Faktoring a Kodeks cywilny………… 32
2.1.2 Koncepcje kwalifikacji prawnej faktoringu …………36
2...

Czytaj więcej

Faktoring jako źródło finansowania dzialalosci przedsiębiorstwa.


Wstęp 3

Rozdzial I
Istota usług faktoringowych

1.1 Historia i pojecie faktoringu………5
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje ………9
1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12
1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu……… 16
1.2.3 Prawna regulacja faktoringu ………20
1.3 Funkcje i formy faktoringu ………22
1.3.1 Funkcje faktoringu ………22
1.3.2 Rodzaje faktoringu ………25

Rozdzial II
Faktoring jako instrument finansowania przedsiębiorstwa

2.1 Źródła finansowania przedsiębiorstwa ………36
2.2 Faktoring a alternatywne instrumenty finansowe ………42
2.2...

Czytaj więcej

Zewnetrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa – faktoring.Wstęp

Rozdzial I.
Źródła finansowania przedsiębiorstwa

1.1.Istota finansów przedsiębiorstwa
1.2.Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstwa
1.2.1. Znaczenie struktury organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa
1.2.2. Przedsiębiorstwa wlasnosci indywidualnej i spółki cywilne
1.2.3. Spólki handlowe kapitalowe
1.3.Sposoby pozyskiwania kapitału z zewnatrz

Rozdzial II.
Faktoring

2.1.Geneza i rozwój faktoringu
2.2.Charakter prawny transakcji faktoringu
2.3.Rodzaje faktoringu w praktyce gospodarczej
2.3.1. Klasyfikacja faktoringu z perspektywy umiejscowienia ryzyka
2.3.1. Faktoring w szczególnych postaciach

Rozdzial III.
Analiz...

Czytaj więcej

Faktoring jako narzędzie kształtowania plynnosci finansowej przedsiębiorstwa.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Usluga faktoringu.

1. Pojecie faktoringu………5
2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7
3. Formy i rodzaje faktoringu………8
3.1. Podzial faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8
3.2. Podzial faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10
3.3. Podzial faktoringu z punktu widzenia sposobu powiadamiania o cesji………11
3.4. Podzial faktoringu z terytorialnego/geograficznego punktu widzenia. Znaczenie faktoringu eksportowego………12
4. Funkcje faktoringu………15
5. Swiatowy rynek faktoringu………18

Rozdzial II.
Miejsce XYZ SA na polskim rynku usług faktoringowych.

1...

Czytaj więcej

Outsourcing marketingowy na przykładzie firmy branzy FMCG.


Wstęp

Rozdzial 1.
Outsourcing w świetle literatury

1.1.Istota i zadania outsourcingu
1.2.Rodzaje i koncepcie outsourcingu
1.3.Proces ogólny outsourcingu

Rozdzial 2.
Outsourcing w marketingu

2.1.Strategia marketingowa a ogólna strategia przedsiębiorstwa
2.2.Marketing – mix
2.3.Rodzaje strategii marketingowych
2.4.Proces formulowania strategii marketingu
2.5.Istota outsourcingu marketingowego

Rozdzial 3.
Charakterystyka firmy branzy fmcg

3.1.Charakterystyka branzy fmcg
3.2.Charakterystyka firmy fmcg
3.2.1. Informacje ogólne o firmie ‚XYZ’ S.A
3.2.2. Marketing w firmie XYZ S.A
3.2.3. Outsourcing w firmie XYZ S.A
3.3...

Czytaj więcej

Miedzynarodowy outsourcing usług jako mechanizm globalizacji ksztaltujacy nowa gospodarcza mape swiata.


Wstęp………3

Rozdzial I
Charakterystyka outsourcingu usług

1.1 Outsourcing uslug, siatka pojec……… 5
1.2 Geneza i rozwój outsourcingu usług ………13
1.3 Rodzaje i obszary zastosowania outsourcingu uslug………17

Rozdzial II

Znaczenie outsourcingu usług

2.1 Motywy podejmowania dzialan outsourcingowych………23
2.2 Czynniki rozwoju outsourcingu typu offshore………31
2.3 Bariery rozwoju outsourcingu………36


Rozdzial III
Outsourcing usług w gospodarce swiatowej

3.1 Indie. Lider w globalnej gospodarce………39
3.2 Chiny. Lider w zasobach sily roboczej………45
3.3 Outsourcing usług w pozostalych czesciach swiata. Przyszli liderzy outsourcingu………47


Rozdzial IV
W...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.


Wstęp………2

Rozdzial I
Zarządzanie wierzytelnosciami w przedsiębiorstwie

1.1. Istota wierzytelnosci………4
1.2. Odzyskiwanie wierzytelnosci………5
1.3. Potrzeba zarządzania naleznosciami i plynnoscia finansowa………9
1.4. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa………11


Rozdzial II
Faktoring w krótkoterminowym finansowaniu przedsiebiorstw.

2.1. Ewolucja faktoringu i jego istota w warunkach współczesnego rynku finansowego………19
2.2. Pojecie faktoringu i postawy prawne transakcji faktoringowych………20
2.3. Charakter i podmioty uczestniczace w faktoringu………33
2.4. Szczególne postacie faktoringu………35


Rozdzial III
Praktyczne przedstawienie faktoringu ...

Czytaj więcej

Outsourcing jako metoda optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie firmy XYZ.Streszczenie……… 5
Wstęp……… 7

Rozdzial 1.
Outsourcing jako sposób obnizki kosztów.

1.1. Pojecie i cel outsourcingu……… 9
1.2. Outsourcing funkcji HR……… 11
1.3. Outsourcing jako metody obnizki kosztów……… 13

Rozdzial 2.
Outsourcing funkcji HR jako element nowoczesniej polityki personalnej.

2.1. Ewolucja polityki personalnej……… 17
2.2. Praca tymczasowa w Polsce ……… 23
2.2.1. Forma prawna pracy tymczasowej………23
2.2.1. Rynek pracy tymczasowej w Polsce………27

Rozdzial 3.
Zalozenia metodyczne pracy.

3.1. Cel i zakres pracy……… 33
3.2. Hipotezy i pytana badawcze……… 33
3.3. Metody i narzedzia badawcze……… 33
3.4. Źródła danych……… 34

Rozdzial 4.

Czytaj więcej

Rozwój sektora outsourcingu w Krakowie i jego wpływ na miasto.Wstęp.

Rozdzial 1.
Koncepcja outsourcingu w nauce o zarzadzaniu.

1.1. Istota outsourcingu.
1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem.
1.3. Zarys historyczny
1.4. Powody powstania
1.5. Rodzaje outsourcingu.
1.6. Zalety i wady wydzielania procesów.
1.7. Model wprowadzania outsourcingu.
1.8. Zakorzenienie centrów uslug.


Rozdzial 2.
Outsourcing w Europie Srodkowo-Wschodniej oraz Polsce.

2.1. Uslugi biznesowe w Europie Srodkowo-Wschodniej.
2.2. Sektor outsourcingu w Polsce.
2.2.1. Rozmieszczenie firm z sektora outsourcingu w Polsce.
2.2.2. Zatrudnienie w Polskich centrach uslug.
2.2.3...

Czytaj więcej

Wykorzystanie rozwiazan outsourcingowych w działalności eksportowej firm sektora MSP na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Charakterystyka sektora MSP w Polsce.

1.1. Definicja sektora MSP i jego cechy …………6
1.2. Struktura sektora MSP …………11
1.3. Działalność eksportowa firm sektora MSP. …………15


Rozdzial 2
Outsourcing jako koncepcja zarządzania

2.1. Charakterystyka outsourcingu …………22
2.2. Powody dlaczego warto przyjac outsourcing …………24
2.3. Zastosowanie w praktyce …………29


Rozdzial 3
Wykorzystanie outsourcingu w relacji eksportu na przykładzie firmy

3.1 Analiza usług outsourcingowych w działalności eksportowej…………. 32
3.2.Outsourcing eksportu jako narzedzie konkurencyjnosci firm sektora MSP…………39


Rokowania …………43
Zakończenie &...

Czytaj więcej

Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiegoWstęp …………4

Rozdzial I.
Outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania

1.1. Pojecie i istota outsourcingu………… 6
1.2 Koncepcja i rodzaje outsourcingu …………14
1.3 Zalety oraz wady stosowania metod outsourcingu. Czynniki powodzenia oraz niepowodzenie wdrozenia outsourcingu………… 24
1.4 Prawne aspekty outsourcingu …………35
1.5 Stan outsourcingu w Polsce i na swiecie………… 40


Rozdzial II.
Metodyka badawcza

2.1 Cel pracy, teza i hipotezy badawcze………… 44
2.2 Obiekt badan …………44
2.3 Narzedzia badawcze …………45


Rozdzial III.
Analiza wyników badan

3.1 Prezentacja wyników z przeprowadzonych badan………… 47
3...

Czytaj więcej

Faktoring, jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.


Wstęp

Rozdzial I
Rozwój przedsiębiorstwa we wspólczesnej gospodarce

1.1 Istota oraz struktura kapitału finansujacego dzialalnosc podmiotów gospodarczych
1.1.1. Glówne źródła pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie
1.1.2.Kapital wlasny
1.1.3. Kapital obcy
1.2 Charakterystyka dominujacych form finansowania zewnetrznego w przedsiębiorstwach
1.2.1. Finansowanie dlugoterminowe
1.2.2. Finansowanie krótkoterminowe


Rozdzial II
Istota usług faktoringowych

2. Historia faktoringu
2.1.1.Pojecie faktoringu i jego ekonomiczne przesłanki
2.2. istota faktoringu
2.2.1. Przedmiot faktoringu
2.2.2. Podmioty wystepujace w faktoringu
2.2.3...

Czytaj więcej

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Istota faktoringu

1.1. Geneza faktoringu……….7
1.2. Pojecie faktoringu……….8
1.3. Przedmiot faktoringu……….9
1.4. Podmioty transakcji faktoringowej……….11
1.5. Regulacje prawne……….11
1.6. ROdzaje i formy faktoringu……….13


Rozdzial II.
Rynek faktoringowy

2.1. Faktoring na Swiecie……….18
2.2. Faktoring w Polsce……….22
2.3. Zagrozenia i bariery rozwoju faktoringu w Polsce.30
2.4. Przeslanki rozwoju faktoringu w Polsce……….33


Rozdzial III.
Analiza wykorzystania faktoringu i jego wpływ na sytuacje finansowa przedsiębiorstwa.

3.1 Wykorzystanie metody wskaznikowej do analizy efektu wykorzystania faktoringu……….42
...

Czytaj więcej

Ewolucja w systemie outsourcingu na przykładzie kooperacji duzych firm logistycznych

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Wybrane zagadnienia outsourcingu

1.1. Istota i fazy rozwoju outsourcingu……… 5
1.2. Bariery rozwojowe outsourcingu……… 9
1.3. Zalety i wady outsourcingu……… 11


Rozdzial 2.
Outsourcing dzialu transportu w firmie TESCO

2.1. Dzial transportu firmy Logistycznej ………21
2.1.1. Spedycja ………23
2.1.2. Biuro obslugi sklepów firmy Logistycznej……… 25
2.2. Poprzedni model zarządzania transportem w firmie Logistycznej……… 26
2.3. Przejecie dzialu transportu przez outsourcera ………29


Rozdzial 3.
Efekty outsourcingu w firmie Logistycznej

3.1. Zalety i korzysci wprowadzenia outsourcingu ………36
3.2...

Czytaj więcej

Analiza zastosowania faktoringu


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i funkcje faktoringu w gospodarce

1.1 Definicja i funkcje faktoringu
1.2 Rys historyczny faktoringu
1.3 Formy faktoringu
1.4 Aspekty prawne faktoringu


Rozdzial II.
Zastosowanie i rozwój faktoringu w życiu gospodarczym

2.1 Rozwój faktoringu w Polsce
2.2 Rozwój faktoringu w Niemczech i w innych krajach
2.3 Dostepnosc faktoringu dla przedsiebiorstw


Rozdzial III.
Faktoring w praktyce gospodarczej na polskim rynku

3.1 Polityka kosztowa firm faktoringowych na rynku polskim
3...

Czytaj więcej

Problematyka finansowania nowo powstajacych spółek kapitalowych o niewielkiej kapitalizacji przez kapital podwyzszonego ryzyka


Wstęp……….. 5

Rozdzial I.
Podstawy gospodarki finansowej spółki

1.1. Wybrane zagadnienia spółek kapitalowych……….. 6
1.2. Pojecie i formy finansowania……….. 11
1.3. Klasyfikacja zródel finansowania ………..12


Rozdzial II.
Wybrane formy finansowania spółek

2.1. Kredyt bankowy ………..22
2.2. Leasing ………..28
2.3. Factoring ………..34
2.4. Anioly biznesu ………..39
2.5. Franczyza……….. 42


Rozdzial III.
Ogólna charakterystyka kapitału podwyzszonego ryzyka jako instrumentu finansowego

3.1. Istota kapitału podwyzszonego ryzyka……….. 48
3.2. Rodzaje funduszy venture capital……….. 54
3.3. Znaczenie kapitału podwyzszonego ryzyka w gospodarce ………....

Czytaj więcej

Outsourcing jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem.


Streszczenie…………5
Wstęp………… 7

Rozdzial 1.
Teoretyczne aspekty outsourcingu

1.1. Geneza i pojecie outsourcingu………… 8
1.2. Rodzaje outsourcingu………… 12
1.3. Ekonomiczny aspekt outsourcingu………… 17


Rozdzial 2.
Praktyczne zastosowanie outsourcingu

2.1. Obszary stosowania outsourcingu …………21
2.2. Cele i motywy stosowania outsourcingu …………26
2.3. Korzysci i zagrozenia wynikajace ze stosowania outsourcingu………… 31


Rozdzial 3.
Zalozenia metodyczne badan wlasnych

3.1 Cel badan …………36
3.2 Metody badan …………37


Rozdzial 4.
Wyniki badan wlasnych

4.1 Charakterystyka badanych przedsiebiorstw………… 39
4.2 Przeslanki stosowania outsourcingu …………41
4...

Czytaj więcej

Outsourcing jako narzędzie wpływajace na optymalizacje procesów zarządzania.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Koncepcja outsourcingu, jako narzedzia zarządzania

1.1. Definicja outsourcingu………. 5
1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem……….. 7
1.3. Zarys historii outsourcingu………. 9
1.4. Zagrozenia, obawy i utrudnienia zwiazane z outsourcingiem………. 14


Rozdzial 2.
Cele, rodzaje i narzedzia outsourcingu

2.1. Miejsce outsourcingu w nowych koncepcjach zarządzania………. 20
2.2. Cele stosowania outsourcingu ……….22
2.3. Trzy rodzaje outsourcingu ……….24
2.4. Rodzaje Outsourcingu………. 27


Rozdzial 3.
Proces outsourcingu

3.1. Decyzja o wprowadzeniu outsourcingu………. 30
3.2. Planowanie outsourcingu ……….33
3.3...

Czytaj więcej

Factoring jako krótkoterminowa forma finansowania działalności przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka factoringu

1.1.Geneza i pojecie factoringu
1.2.Podmioty i przedmiot factoringu
1.3.Funkcje factoringu
1.4.Umowa factoringowa
1.5.Strony umowy factoringu
1.6.Charakterystyka rynku factoringu w Polsce i na swiecie

Rozdzial II
Znaczenie factoringu jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa

2.1. Rodzaje factoringu
2.2. Szczególne formy factoringu
2.3. Factoring a inne formy finansowania działalności
2.4. Zalety i wady factoringu

Rozdzial III
Factoring a rachunkowosc

3.1. Prawne aspekty factoringu w rachunkowosci
3.2. Ewidencja factoringu w księgach faktora
3.3...

Czytaj więcej

Outsourcing w hotelarstwie


Wstęp…………4

Rozdzial 1.
Outsourcing i jego miejsce w hotelarstwie

1.1. Tresc i zakres pojecia outsourcing…………6
1.2. Przyczyna rozwoju outsourcingu na swiecie i w Polsce…………8
1.3. Dzialy struktury hotelowej, w jakich moze wystepowac outsourcing…………10


Rozdzial 2.
Outsourcing hotelarstwa w praktyce

2.1. Outsourcing uslug…………13
2.2. Outsourcing w hotelu od strony prawnej oraz przyblizenie umowy o swiadczenie usług outsourcingowych…………14
2.3. Przedstawienie usług outsourcingowych prowadzonych w hotelach na przykładzie:…………23
Cateringu…………23
Uslug informatycznych…………24
Leasingu pracowniczego…………25
Funkcji kadrowych…………25
E- outsourcing...

Czytaj więcej

Outsourcing jako nowoczesna forma optymalizacji kosztów pracy


Wstęp……….5

Rozdzial 1
Wynagrodzenie oraz jego determinanty.

1.1. Definicja wynagrodzenia ……….7
1.2. Klasyfikacja wynagrodzen. System i struktury……….. 12
1.3. Skladniki systemu placowego………. 17

Rozdzial 2
Koszty pracy ponoszone przez pracodawce z tytułu zatrudnienia.

2.1. Definicja kosztów pracy………. 24
2.2 Skladniki kosztów pracy ……….26
2.3. Wysokosc kosztów pracy ……….29

Rozdzial 3
Działalność outsourcingowa jako alternatywa dla zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

3.1. Pojecie i istota outsourcingu ……….37
3.2. Rodzaje outsourcingu………. 40
3.3. Zalety i wady zlecenia procesów na zewnatrz………. 42

Rozdzial 4
Rynek outsourcingowy w Polsce...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich