Formy stadialne popelnienia czynu zabronionego. 4.29/5 (45)

Przez administrator

Wykaz skrótów………..3 Wstęp……….. 4 Rozdział I. Rys historyczny ………..6 Rozdział II. Przygotowanie ………..11 Rozdział III. Usilowanie 3.1 Ogólna charakterystyka ………..22 3.2 Pojęcie usilowania zwyklego……….. 23 3.3 Usilowanie nieudolne ………..33 3.4 Usilowanie kwalifikowane, zatamowane i zaniechane……….. 39 Rozdział IV. Czynny zal…

Kontrola granic jako element systemu ochrony granicy panstwowej w Polsce 4.45/5 (38)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1. Granica panstwowa RP. 1.1. Istota granicy panstwowe………..4 1.2. Wschodnia granica Polski jako zewnetrzna granica UE………..7 1.3. Doswiadczenie historyczne w zakresię kontroli granicy………..11 Rozdział 2. Ochrona granicy panstwowej RP. 2.1. Podmioty ochrony granicy panstwowej………..21 2.1.1. Sluzba Graniczna………..22 2.1.2.…

Prezydenckie prawo laski 4.24/5 (54)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Historia prawa laski w Polsce 1.1 Rys historyczny………6 1.2 Okres przedrozbiorowy………8 1.3 Czasy zaborów………11 1.4 II Rzeczpospolita………12 1.5 Polska Rzeczpospolita Ludowa………14 Rozdział II. Tryb ulaskawienia 2.1 Istota prawa laski………16 2.2 Prawo laski a prawo karne………19 2.3 Zatarcie…

Akty prawa miejscowego 4.38/5 (37)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Ogólna charakterystyka aktów prawa miejscowego 1. Pojęcie i charakter prawny aktów prawa miejscowego w świetle Konstytucji z 1997r……….4 2. Rodzaje aktów prawa miejscowego……….8 3. Oglaszanie aktów prawa miejscowego. ……….11 Rozdział II. Akty prawa miejscowego samorządu województwa 1.…

Rola polskich sluzb specjalnych w zwalczaniu terroryzmu i zagrozen zwiazanych z mozliwoscia wystapienia zamachu lub ataku terrorystycznego 4.58/5 (31)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Terroryzm jako najwieksze globalne zagrozenie współczesnego swiata. 1.1 Terroryzm jako zjawisko, jego geneza i definicja. 1.2.Ewolucja terroryzmu w XX i XXI wieku. 1.3. Cyberterroryzm jako nowoczesna forma zagrozenia terrorystycznego w Polsce 1.4. Polska wobec zagrozen terrorystycznych w…

Struktura sadów powszechnych w Polsce. 4.37/5 (46)

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział 1. Historia postępowania sadowego 1.1. Historia sadownictwa w Europie z uwzglednieniem Polski………… 7 1.2. Historia sadownictwa polskiego w czasach Polski Ludowej …………12 Rozdział II. Struktura sadów powszechnych 2.1. Krajowa Rada Sadownictwa …………19 2.2. Referendarze sadowi …………21 2.3. Sedziowie…………23…

Straz Pozarna w systemie ochrony bezpieczenstwa publicznego 4.46/5 (35)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Zarys dziejów panstwowej strazy na terenie RP 1.1. Podstawowe zalozenia krajowego systemu ratowniczo-gasniczego……….. 5 1.2. Podstawy prawne i Geneza krajowego systemu ratowniczo-gasniczego……….. 8 1.3. Podstawy prawne działalności Ochotniczej Strazy Pozarnej ………..10 1.4. Ochotnicze Straze Pozarne w krajowym…

Policja Panstwowa w latach 1919-1939. 4.27/5 (37)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1. Powstanie Policji Panstwowej 1.1 Geneza powstania Policji …………5 1.2 Tworzenie jednolitej Sluzby Bezpieczenstwa …………10 Rozdział 2. Działalność Policji Panstwowej w okresie miedzywojennym 2.1 Podstawy prawne działalności …………19 2.2 Rola i miejsce Policji Panstwowej …………23 2.3 Formowanie i…

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów i organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego 4.34/5 (50)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Rozwój administracji centralnej i samorzadowej-rys historyczny 1.Ogólnie o administracji-podzialy administracji na panstwowa i samorzadowa……….6 2.Geneza państwa-koncepcje jego powstania……….7 3.Rozwój administracji centralnej do poczatku XX wieku……….12 4.Rozwój administracji centralnej w XX i XXI wieku……….15 5.Geneza i rozwój administracji…

Działalność Policji w ksztaltowaniu bezpieczenstwa publicznego na przykładzie powiatu gorlickiego 4.32/5 (44)

Przez administrator

Wprowadzenie ………..2 Rozdział I Bezpieczeństwo publiczne – definicja pojęć 1.1 Ogólne wiadomosci o bezpieczenstwie publicznym……….. 4 1.1.1 Pojęcie bezpieczenstwa……….. 4 1.1.2 Bezpieczeństwo publiczne……….. 7 1.1.3 Zarys historii bezpieczenstwa publicznego……….. 9 1.1.4 Strategia bezpieczenstwa ………..11 1.2 Organy stojace na strazy bezpieczenstwa…

Prawo uzytkowania wieczystego. 4.41/5 (37)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Historia kształtowania się instytucji prawa uzytkowania wieczystego. 1.1 Okolicznosci historyczne, które przyczynily się do kształtowania instytucji uzytkowania wieczystego………6 1.2 Próby aplikacji uzytkowania wieczystego i problemy pojawiajace się przy jego stosowaniu………8 1.3 Koncepcja prawna uzytkowania wieczystego z 1961…

Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego 4.27/5 (48)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I Samorzad terytorialny 1.1 Geneza samorządu terytorialnego 1.2 Zasada pomocniczosci jako konstytucyjna zasada funkcjonowania samorządu terytorialnego 1.3 Ustrój samorządu terytorialnego 1.4 Zadania samorządu terytorialnego Rozdział II Województwo 2.1 Znaczenie województwa na gruncie ustawy o samorzadzie województwa 2.2 Charakterystyka…

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej – zasilki okresowe na przykładzie gminy X 4.29/5 (48)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Zasilek okresowy – zalozenia teoretyczne 1.1 Geneza zasilku okresowego………..5 1.2 Uregulowania prawne………..6 1.3 Podstawowe definicje ………..7 1.3.1 Pojęcie swiadczenia z pomocy socjalnej i jego klasyfikacje………..8 1.3.2 Pojęcie zasilku okresowego, jego adresaci i cele ………..11 1.3.3 Zakres podmiotowy…

Działania samorządu terytorialnego na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładzie miasta Krakowa. 4.44/5 (39)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Charakterystyka niepelnosprawnosci 1. Wyjasnienia terminologiczne ……….5 1.1 Definicje niepełnosprawności ……….5 1.2 Definicje stopnia i rodzajów niepełnosprawności ……….8 2. Podstawy i regulacje prawne odnoszace się do osób niepełnosprawnych ……….15 Rozdział 2. Rozmiary niepełnosprawności oraz problemy niepełnosprawnych mieszkańców…

Handel maloletnimi jako zagrozenie bezpieczenstwa państwa. 4.52/5 (29)

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Charakterystyka zjawiska handlu maloletnimi 1. Siatka pojeciowa zjawiska handlu ludzmi……….. 6 1.1 Polskie regulacje dotyczace problematyki handlu maloletnimi ………..11 2. Zjawisko handlu maloletnimi ………..13 2.1 Formy handlu maloletnimi……….. 14 2.2 Statystyki dotyczace handlu maloletnimi w Polsce…

Podstawowe zasady Prawa wyborczego w III RP 4.51/5 (41)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdzi?l I Pojęcie i funkcje pr?w? wyborczego. 1.1. Pojęcie pr?w? wyborczego……….. 4 1.2. Zródl? pr?w? wyborczego……….. 8 1.3. Funkcje pr?w? wyborczego……….. 13 Rozdzi?l II Z?s?d? powszechnosci wyborów. 2.1. Czynne pr?wo wyborcze……….. 15 2.2. Bierne pr?wo wyborcze………..19 2.3. Konstytucyjne i…

Postepowanie kontrolne 4.31/5 (52)

Przez administrator

Wstęp 1. Postepowanie kontrolne 1.1. Wszczecie postępowania 1.2. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania 1.3.Miejsce prowadzenia kontroli 1.4. Czynnosci kontrolne inspektorów 2. Dowody w postepowaniu kontrolnym 3. Prawa i obowiazki kontrolowanego podczas postępowania kontrolnego 4. Akty konczace postepowanie kontrolne Zakończenie Bibliografia Oceń

Działalność gospodarcza w Polsce. 4.31/5 (59)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I definicja działalności gospodarczej 1. Pojęcie działalności gospodarczej 2. Klasyfikacja działalności gospodarczej Rozdział II Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle prawa polskiego 1. Historia prawa przemyslowego w Polsce 2. Prawo przemyslowe obecnie Rozdział III Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 1.…

Modele służby cywilnej i ich polskie zastosowanie 4.46/5 (48)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rodowód, tradycja i misja służby cywilnej 1.1. Administracja publiczna – sluzba publiczna – pojecie służby cywilnej 1.2. Cele działalności służby cywilnej 1.3. Historia kształtowania się urzedu służby cywilnej na swiecie Rozdział II Glówne modele służby cywilnej –…

Kontrola w administracji 4.3/5 (37)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Pojęcie kontroli administracji publicznej. 1.1 Istota pojęcia. 1.2 Zadania kontroli administracji publicznej. 1.3 Rodzaje kontroli. 1.4 Cechy kontroli. 1.5 System kontroli administracji publicznej. Rozdział 2 Kontrola sprawowana przez organy panstwowe niezalezne od administracji. 2.1 Kontrola parlamentarna. 2.2.…

Krajowy system ratowniczo – gasniczy w ratownictwie w Polsce 4.31/5 (51)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I System ratownictwa w Polsce 1.1. Istota ratownictwa w Polsce………..6 1.2. Ratownictwo medyczne………..8 1.3. Straz pozarna………..11 1.4. WOPR………..13 1.5. GOPR………..15 1.6. PCK………..18 1.7. Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112………..21 Rozdział II Krajowy system ratowniczo-gasniczy 2.1. Uregulowania prawne funkcjonowania krajowego systemu…