Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na przykładzie XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Model analizy sprawozdan finansowych

Wykorzystany do badania firmy XYZ S.A. ………5
1.1. Definicja i klasyfikacja analizy finansowej ……… 5
1.2. Źródła analizy finansowej ……… 8
1.2.1. Bilans ………8
1.2.2. Rachunek zysków i strat ……… 14
1.2.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych……… 15
1.3. Procedura oceny sprawozdan finansowych firmy……… 16
1.3.1. Wskazniki zyskownosci ………18
1.3.2. Wskazniki plynnosci ………21
1.3.3. Wskazniki wyplacalnosci ………30
1.3.4. Wskazniki rynku kapitalowego ……… 34


Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka rynku i badanej spółki

2.1. Charakterystyka rynku spozycia piwa w Polsce……… 39
2.1.1. Segment duzych producentów ………45
2.1.2. Segment producentów sredniej wielkosci……… 46
2.1.3. Male browary ……… 47
2.1.4. Dotychczasowe zmiany obrazu polskiego przemyslu piwnego ……… 47
2.1.5. Perspektywy rozwoju rynku piwowarskiego ……… 51
2.2. Charakterystyka firmy xyz ………53
2.2.1. Informacje podstawowe o firmie xyz ………53
2.2.2. Glówni udzialowcy ………57
2.2.3. Wlasciciele i organy spólki ……… 57
2.2.4. Analiza swot ………59
2.2.5. Program inwestycyjny i perspektywy……… 60


Rozdzial 3.
Analiza i ocena spółki akcyjnej xyz na podstawie sprawozdan finansowych

3.1. Analiza wstepna sprawozdania finansowego ……… 63
3.2. Analiza wskanikowa sprawozdania finansowego……… 80
3.2.1. Analiza rentownosci ………80
3.2.2. Analiza plynnosci ………83
3.2.3. Analiza wyplacalnosci ………89
3.2.4. Analiza wskazników rynku kapitalowego ……… 92


Zakończenie ………94
Literatura ………99
Spis rysunków ………100
Spis tablic ………102